La narrativa popular

Els gèneres narratius populars:

Quins hi ha?

Un text literari presenta una successió de fets històrics o reals, imaginaris o fantàstics.

Poden fer salts enrere en el temps o anticipar esdeveniments.

La narrativa popular tradicional s’ha anat transmatent per via oral al llarg dels anys, com per exemple; rondalles o contes adreçats a infants, anònims…Poden haveri diverses versions, ja que s’hi han anat introduint transformacions.

La finalitat bàsica, a banda d’entretenir, moralitzar sobre aspectes de la vida quotidiana i de les relacions humanes.

Presenten fets fantàstics i amb personatges d’un món imaginara: ogres, fades, nans…

També formen part d’aquesta narrativa les faules, histories protagonizades per animals i que donen una lliçó o moral sobre el comportament humà.

2. Cançons i romanços:

Que son?

La narrativa popular també està formada per textos en vers, ja siguin cançons o romanços.